Forum Katechetów

Idea naszego działania to wymiana doświadczeń, dzielenie się praktyczną wiedzą, wspieranie w sytuacjach trudnych. Chcemy na początek spotkać się raz w semestrze, gdzie swoim doświadczeniem zawodowym podzieli się z nami zaproszony doświadczony katecheta .

Celem skupionych wokół Forum będzie także organizacja w naszych szkołach ognisk – kół KSW lub jednoczenie katolików i ludzi dobrej woli zatroskanych wychowaniem młodzieży.

Chcemy proponować i promować ogólnodostępne formy doskonalenia i pogłębiania wiedzy dla katechetów.

Zapraszamy do współpracy i organizacji Forum