Historia powstania Oddziału

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców - Oddział we Wrocławiu - powstał we wrześniu 1995r na bazie Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli z inicjatywy p. mgr Krystyny Przyślewicz.
Oddział KSW we Wrocławiu został erygowany przez Zarząd Główny KSW w Warszawie w dniu 15 czerwca 1996 r.

Opiekunem duchownym jest ksiądz Józef Maj.

Od początku działalności KSW funkcję prezesa pełniła p. mgr Krystyna Przyślewicz. Od 9 maja 2002 r. funkcję tę pełniła p. mgr inż. Beata Dudkowska-Tupaj. Od kwietnia 2009 prezesem KSW jest p. mgr Marek Bolek.

Wrocławski Oddział KSW poszukuje nowej formuły działalności.

Chce promować wszystko co pomaga w rozwoju osobowości oraz ostrzegać przed rzeczywistością, która degraduje osobę i społeczeństwo.

Idea przewodnia Oddziału wrocławskiego

Formy współpracy członków Oddziału we Wrocławiu

Współpraca z organizacjami

KSW współpracuje z tymi, którym bliskie są działania wychowawcze i kształceniowe, a więc "po drodze nam" ze skupionymi w

Kronika ważniejszych przedsięwzięć

Działalność formacyjna

Plany na przyszłość

Informacje dodatkowe