Spotkania KSW odbywają się co miesiąc w Centrum Duszpasterskim Archidjecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 (Ostrów Tumski).

Dokładną informację o spotkaniach zamieszczamy w aktualnościach na naszej stronie i przesyłamy drogą mailową.

Osoby zainteresowane spotkaniami mogą to zgłosić na adres e:mail:  marek.bolek@gmail.com.

W miesiącu lipcu i sierpniu spotkania zostają zawieszone.  

Cele Stowarzyszenia (za Statutem)

  • Jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej i miłości Ojczyzny.
  • Pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości:
    • nauki Kościoła, szczególnie katolickich zasad wychowania i katolickiej nauki społecznej,
    • polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego
  • Kształtowanie u wychowawców i młodzieży postaw zgodnych z powyższymi wartościami.
  • Upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich.
  • Oddziałowanie na wszelkie środowiska i instytucje społeczne tak, by nie działały sprzecznie z nauczaniem kościoła
  • Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami kościoła.

"Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy swe życie indywidualne oraz działalność publiczną pragną oprzeć na zasadach i wartościach wyrażonych w Statucie, a z racji pełnionego zawodu, sytuacji rodzinnej, działalności społecznej lub religijnej, powołania i zainteresowań, są wychowawcami."
($ 2 Statutu).